Rotex sa predstavuje

Rotex je združenie bývalých výmenných študentov programu Rotary Youth Exchange, ktoré úspešne funguje aj v Českej republike a na Slovensku. Naši členovia sa rozhodli ostať v kontakte s Rotary a výmenným programom aj po ukončení výmeny a svojimi aktivitami prispievame ku kvalitnej realizácii výmen v Dištrikte 2240. Pri organizácii spolupracujeme s Rotary klubmi a Rotary dištriktom, ktorí venujú veľa úsilia príprave a úspešnému priebehu výmen študentov.

Naše aktivity sú sústredené na výmenný program Rotary, a to v týchto oblastiach:

  • Udržiavame kontakty bývalých výmenných študentov (reboundov) medzi sebou, pretože zdieľame podobné zážitky a skúsenosti z ročného pobytu v zahraničí
  • Pripravujeme nových výmenných študentov (outboundov) na pobyt v zahraničí, odovzdávame im naše poznatky a rady z prostredia, do ktorého pocestujú
  • Pomáhame výmenným študentom v Českej republike a na Slovensku (inboundom) a organizujeme pre nich víkendové akcie a výlety

Rotex District 2240 sa skladá z dvoch, pôvodne nezávislých, častí: českej a slovenskej. Okrem stretnutí organizovaných v jednotlivých častiach máme aj niekoľko celodištriktných podujatí, na ktorých spolupracujeme spoločne. Tieto zahŕňajú účasť na dištriktnej konferencii a úvodné školenie ako pre inboundov na začiatku výmeny, tak aj pre outboundov na začiatku plánovania svojho roku v zahraničí.

Pôsobenie v Rotexe je príjemnou kombináciou práce a zábavy, výmenný program vytvára jedinečnú skupinu mladých ľudí. V súčasnosti máme približne 120 aktívnych členov roztrúsených v mnohých regiónoch v Českej republike a na Slovensku. Neustále sa snažíme rozširovať spektrum našich aktivít a tiež pravidelne medzi nás zapájať študentov, ktorí sa každý rok vracajú zo svojho pobytu.

Rotex v České republice:

Český Rotex funguje od roku 1997. První společné setkání v kalendářním roce se vždy koná v polovině září v Jindřichově Hradci. Druhé, většinou probíhající v dubnu, se koná ve městech členů Rotexu. V posledních letech proběhla tato setkání v Českých Budějovicích, Jihlavě a Trutnově.

Rebound studenti mají možnost připojit se k Rotexu kdykoliv během roku, ale především se doporučuje setkání v Jindřichově Hradci, které je rebound studentům určeno.

Rotex, společně s Rotariány, připravuje setkání inbound studentů, kteří mají mimo jiné možnost setkat se ve vánoční Praze, na distriktní konferenci, či v červnu na rozlučkovém víkendu. Orientation meeting pořádaný pro outbound studenty slouží i k setkání s Rotexem a inbound studenty.  

Rotex na Slovensku:

Na Slovensku funguje Rotex od apríla 2007. Stretnutie slovenského Rotexu organizujeme dvakrát ročne. Prvé stretnutie je v septembri v okolí Martina. Tu máme možnosť privítať nových reboundov naspäť na Slovensku a ponúkame im možnosť pripojiť sa do Rotexu. Druhýkrát sa stretáme v zimnom období na lyžovačke.

Ďalej spoločne s Rotariánmi organizujeme stretnutia inboundov a outboundov, tradične predvianočný výlet do Bratislavy a Viedne, jarný výlet do Prahy a spoločné stretnutie inboundov a outboundov v Slovenskom raji koncom mája.

Novinky / Newsflash

Kto je online

We have 49 guests and no members online

Prihlásenie (Rotex členovia)

Rotex Czech Republic & Slovakia, Powered by Joomla!, designed by SiteGround, created by Norbert Kaniansky