Past events

SK: Christmas Weekend v Bratislave 2012

bratislava_title_2This year just as every year, Christmas Bratislava was held in Bratislava for the inbound exchange students of 2012-2013.

 

Tento rok, tak ako každý iný, sa v Bratislave konal Vianočný víkend pre inboundov roku 2012/2013.

 

The students enjoyed a tour of Bratislava along with a traditional Christmas celebration with the Rotex. They learned many of the Slovak traditions while making Christmas decorations and decorating gingerbreads. They exchanged gifts with each other while playing white elephant christmas gift exchange and bought presents for their host families while enjoying the Christmas markets in the city center. During the weekend, the students were able to talk with Rotarians and Rotex to discuss any problems they are having on their exchange. And on Sunday, before the students headed home, they engaged in a language test that examined their language capabilities. 

 

Študenti mali možnosť užiť si vianočnú prehliadku mesta Bratislavy, ako aj spoznať tradičné vianočné oslavy spolu s Rotexom. Mali možnosť naučiť na množstvo slovenských zvykov, ktoré si mohli aj sami vyskúšať. Inboundi vyrábali vianočné ozdoby alebo tiež zdobili medovníky. V rámci hry „white elephant christmas gift exchange“ si povymieňali vianočné darčeky, ktoré si kúpili navzájom a na Vianočných trhoch v centre Bratislavy mohli tiež nakúpiť darčeky pre svoje host rodiny a kamarátov. Počas víkendu mali inboundi možnosť diskutovať s Rotariánmi a Rotexom o problémoch, ktoré majú počas svojej výmeny u nás na Slovensku. Nakoniec v nedeľu ráno, ešte pred tým ako sa všetci vybrali na cestu domov, písali študenti jazykový test, ktorý mal za úlohu preveriť ich znalosti slovenčiny. 

 

Pictures from this event you can find in photo gallery or on Facebook.

Fotky z tejto akcie môžete nájsť vo fotogalérii alebo na Facebooku.

Novinky / Newsflash

Kto je online

We have 54 guests and no members online

Prihlásenie (Rotex členovia)

Rotex Czech Republic & Slovakia, Powered by Joomla!, designed by SiteGround, created by Norbert Kaniansky