Past events

SK: Orientation meenting pre záujemcov o výmenu mládeže v Martine – 4.11.2012

t-hotel-turiec-martinDňa 4. novembra 2012 sa v Martine konal Orientation meeting pre slovenských záujemcov o výmenu mládeže v školskom roku 2012/13, ktorý organizoval RC Martin za pomoci niekoľkých členov Rotexu 2240. Tohto školenia sa zúčastnilo 47 záujemcov spoločne aj so svojimi rodičmi.

 

Cele školenie otvorili členovia RC Martin pod vedením člena predstavenstva Jána Popadiča. Vo viacerých prednáškových blokoch boli oboznámení so všetkým, čo výmena mládeže cez Rotary obnáša. Počas prvej prednášky v podaní predsedu dištriktného výboru výmeny mládeže, Ivana Lamoša, im bolo predstavené samotné Rotary, jeho história, súčasnosť, programy, ktorým sa venuje a nakoniec pravidla samotnej výmeny mládeže. V ďalších prednáškach sa všetci dozvedeli viac o priebehu výmeny od samotného podania prihlášky, po odchod do zahraničia a následný ročný pobyt v zahraničí. V podaní Youth Exchange Officera RC Martin, Reného Guráňa, boli taktiež rodičia primerane oboznámení s povinnosťami, pravidlami a zásadami, ktoré sa tykajú host rodiny počas pobytu zahraničných študentov u nás na Slovensku.  

Po doobednej časti prednášok, ktoré boli zamerané skôr na pravidla a povinnosti, nasledovala časť, ktorá bola plná zážitkov, rád a skúseností od bývalých ale tiež súčasných výmenných študentov. Každý výmenný študent počas svojej výmeny zažíva „kultúrny šok“, či si to uvedomuje viac alebo menej. Práve túto tému prednášala Clarissa Tabosa z Brazílie, ktorá bola výmennou študentkou na Slovensku v školskom roku 2008/09 a teda mohla o celej tejto problematike rozprávať z vlastnej skúsenosti. Postupne za pomoci zahraničných študentov, ktorý tento rok študujú v Martine, členov Rotexu a cez Skype tiež slovenských outboundov študujúcich v zahraničí, boli predstavené všetky krajiny, do ktorých naši budúci outboundi budú cestovať. Práve počas týchto prednášok a diskusií sa všetci záujemcovia, ale tiež ich rodičia dozvedeli veľa dôležitých informácií o tom, čo ich môže čakať v Brazílii, Kolumbii, Mexiku, USA, Kanade, či Taiwane.

Celé toto školenie malo za cieľ, ešte lepšie oboznámiť záujemcov a ich rodičov s vecami a situáciami, ktoré ich počas roku výmeny budú čakať a teda aby na ne boli dobre pripravení. 

 

Novinky / Newsflash

Kto je online

We have 57 guests and no members online

Prihlásenie (Rotex členovia)

Rotex Czech Republic & Slovakia, Powered by Joomla!, designed by SiteGround, created by Norbert Kaniansky